С утринна служба и света литургия започна храмовият празник на църквата „Свети Николай Чудотворец“ в благоевградския квартал „Грамада“. 
Малката черква заема голямо място в живота на жителите на квартала и на града, тъй като от години тук има кухня за бедни, а от 2009 г. се провежда и неделно училище. 
В кухнята за бедни всяка седмица се приготвят повече от 200 порции, които се раздават на нуждаещи се хора от града. Продуктите се осигуряват от дарители, а приготвянето на храната е изцяло от доброволци. 
През годините, благодарение на редица благотворителни инициативи и с желанието, което влагат доброволците, кухнята за бедни беше ремонтирана, а помещението, заедно с храма, бяха газифицирани. 
По традиция днешният храмов празник също е свързан с благотворителни инициативи. И тази година на базар в двора на църквата се предлагат изработени от доброволците към кухнята и от деца от неделното училище към храма предмети, каза за БТА Мирела Кючукова, която е ръководител на неделното училище и на кухнята за бедни. 
Всяка събота раздаваме повече от 200 порции, срещаме се с тези хора и виждаме какви са техните нужди, каза Мирела Кючукова. Следващата крачка в разширяване на доброволните инициативи към храма е свързана с желание за създаване на медицински кабинет, в който потребителите на кухнята за бедни, както и други хора, да получават медицински помощ, също на доброволни начала. 
Днешният Никулден в храма се свързва и с приготвения от доброволци към кухнята за бедни рибен курбан. Майстор в кухнята днес в художникът и иконописец Димитър Димов. Това е най-добрият готвач сред художниците и най-добрият художник сред готвачите, похвали го невена Хаджийска, също от доброволната група, ангажирана днес в приготвянето на празничния обяд.