Министерството на културата на Румъния съобщи в четвъртък, че румънската традиция за отглеждане на коне от породата Липицан е включена в Представителния списък на ЮНЕСКО на нематериалното културно наследство на човечеството, съобщи специално за БТА агенция Аджерпрес.
Според министерството Междуправителственият комитет на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство на човечеството, който заседава в Рабат, Мароко, е взел решение да впише в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството традициите в отглеждането на коне от породата Липицан от седем държави - Австрия, Босна и Херцеговина, Хърватия, Италия, Румъния, Словакия, Словения и Унгария, където това наследство е активно и непрекъснато.
"Румъния дължи вписването си на изследванията, проведени от Йоана Баскервил от Националния комитет за опазване на нематериалното културно наследство към министерството на културата, които се ползват с постоянна специализирана подкрепа и експертиза от Националната горска корпорация "Ромсилва" - Дирекция за отглеждане, експлоатация и подобряване на конете към министерството на околната среда, водите и горите, която управлява двата най-големи конезавода за липицански коне в Румъния: Съмбъта де Жос, намиращ се в село Съмбъта де Жос, окръг Брашов, и Беклян в град Беклян, окръг Бистрица-Нъсъуд."
От министерството посочват, че съвременното развъждане на конете от породата Липицан е създадено през 1580 г. в град Липица, в днешна Словения.
"Началото на породата в Румъния е поставено още през XVIII в., когато тя се разпространява чрез системата от конезаводи и конюшни в Хабсбургската империя. Румънската традиция за развъждане на тези коне започва през 1874 г. в резултат на преместването на стадата от императорския конезавод в Мезохегеш, в днешна Унгария, в императорското имение в Съмбъта де Жос, в долината на река Олт. На 8 октомври 1920 г. Румъния създава държавния конезавод Съмбъта де Жос, като за целта използва основно коне от животновъди от селата Сарий Фагарашулуй, разположени в близост до конезавода. Днес в конезавода Съмбъта де Жос се отглеждат 7 от 8-те линии на породата, което го превръща в един от най-важните липицански конезаводи в света. Популярността на липицанските коне се е запазила във времето благодарение на тяхното величествено и властно присъствие, издръжливост, интелигентност и преданост към хората."
Този нов елемент на националното нематериално културно наследство, казва министерството, е представен от набор от знания, практики и умения, свързани с отглеждането, развъждането и обучението на липицанерите в Румъния, предавани предимно устно от поколение на поколение чрез пряк опит, като към тях се добавят редица културни и социални практики, разработени от общностите на животновъдите като част от определени ритуали, събития, състезания по конен спорт (издръжливост, теглене, дресура) и специфични традиционни занаяти (подковаване на коне, седларство, груминг), които включват представянето и популяризирането на тази порода коне.
"Важното и достойно присъствие на Румъния в този списък, по покана на експерти от страните партньори, потвърди значимостта на тази традиция в Румъния и усилията на правителството, което подкрепя сърцевината на традицията за развъждане на липицански коне в продължение на повече от един век." 
(Новина, избрана от румънската агенция АДЖЕРПРЕС за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)