Гръцките данъчни инспектори ще посещават курсове за овладяване на гнева, след като правителството съобщи, че те трябва да събират непопулярен извънреден данък.

Миналата година правителството увеличи данъка за собствениците на недвижим имот, а строгите условия предизвикаха протестите на самите данъчни инспектори. Трифонас Алексиадис, заместник директор на профсъюза за финансовите услуги, заяви, че инспекторите ще могат да участват в четиричасови семинари, финансирани от ЕС.