Парламентарната комисия по отбрана одобри с 11 гласа "за" Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство за стратегическо партньорство между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства на свое заседание днес. Законопроектът е внесен от Министерския съвет. 
В мотивите на текста се посочва, че в контекста на усложнената геополитическа обстановка и произтичащите от нея последици задълбочаването на връзките със страните от Близкия изток има ключово значение за енергийната, продоволствената и икономическата сигурност на България. 
Документът предвижда да бъде насърчаван обменът на посещения на икономически, търговски и технически представители, делегации и мисии от правителствения, обществения и частния сектор и също така поощрява участието в търговски изложения, организирани в двете страни, както и размяната на посещения и обмен на информация в областта на образованието, науката, културата, младежта и спорта и медиите.