Средната нетна заплата в Черна гора през октомври е била 720 евро и е с 0,3 на сто по-висока спрямо септември, съобщи черногорската статистическа служба, цитирана от агенция МИНА.
Средната нетна заплата миналия месец е нараства с 34,8 на сто на годишна основа.
Средната брутна заплата за октомври е била 891 евро.
"Ако се вземе предвид, че потребителските цени са се повишили с 1,4 на сто през октомври спрямо септември, то реалните доходи за същия период бележат спад от 1,1 на сто", се посочва в съобщението на статистическата служба.
Спрямо септември средните нетни трудови възнаграждения през октомври са нараснали в секторите селско, горско и рибно стопанство с 3,1 на сто, информация и съобщения с 1,5 на сто, преработваща промишленост с 1,4 на сто и други.
Намаляване на средните нетни доходи през октомври спрямо септември е отчетено в сектора на недвижимите имоти със 7,6 процента, сектора на доставка на електрическа енергия и газ с 1,3 на сто, водоснабдяване и канализация с 1,2 процента и други.