Страните част от пазарното обединение "В рамките на деня" (SIDC) потвърждават успешния старт на четвъртата вълна, с която Гърция и Словакия се присъединиха на 29 ноември 2022 г. Търговията на този сегмент вече е възможна в 25 държави от ЕС, съобщава Българската независима енергийна борса (БНЕБ). 
Номинираните оператори на пазара на електрическа енергия (НОПЕ) и Операторите на преносни системи (ОПС), участващи в пазарното обединение "В рамките на деня" в Европа (SIDC- с предишно наименование XBID), потвърждават успешния старт на четвъртата вълна на обединението. Считано от 29 ноември през границите на Гърция и Словакия (Гърция/Италия и Гърция-България, както и Словакия-Чехия, Словакия-Унгария, Словакия/Полша) вече се разпределя трансгранична преносна способност посредством непрекъсната търговия в SIDC.
"С това обединение на практика имаме единен пазар на електрическа енергия в ЕС на сегмента "В рамките на деня". България е част от него вече три години и Енергийната борса оперира изключително успешно в рамките на обединението", каза Константин Константинов, изпълнителен директор на БНЕБ.
SIDC към момента обединява пазарите за непрекъсната търговия "В рамките на деня" на 25 страни: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция.
Пазарното обединение "В рамките на деня" се базира на обща ИТ система с общи модули за подаване на оферти, за управление на капацитети и за доставки. Тя позволява да се сключват сделки между търговски участници в различни пазарни зони в рамките на пазарното обединение, докато има наличен свободен преносен капацитет. Системата позволява както експлицитното разпределение на преносни способности (одобрено от съответните регулаторни органи), така и имплицитно непрекъснато разпределение. Тази функционалност е в синхрон с Европейския целеви модел за интегриран пазар "В рамките на деня". 
Разширяването на европейския пазар „В рамките на деня“ е ключов компонент от процеса на завършване на Европейския вътрешен пазар на енергия. С нарастващия дял на мощностите с непостоянна генерация в европейския енергиен микс,  свързването на пазарите "В рамките на деня" чрез трансгранична търговия е изключително важен инструмент за пазарните участници за поддържане на балансирани позиции. Целта на инициативата пазарно обединение "В рамките на деня" е да повиши ефективността на търговията.