Първичното публично предлагане на компанията  "АмонРа Енерджи" (AmonRa Energy) е успешно, съобщава Българската фондова борса (БФБ).
Компанията - търговец и инсталатор на оборудване за соларни системи набра днес над 3 116 000 лева по време на първичното си публично предлагане (IPO). "Видно е, че инвеститорите в България все повече се интересуват от зелена енергия, произведена от възобновяеми енергоизточници. Това в средносрочен план ще даде необходимия положителен тласък за зелената трансформация на икономиката на страната ни", коментира Маню Моравенов, изпълнителен директор на Фондовата борса.
БФБ допусна до търговия временна емисия акции, издадена от "АмонРа Енерджи" с цел осъществяване на първично публично предлагане на до 1 259 100 броя акции. Това е трето успешно IPO на пазара за стартиращи компании "Бийм" (beam) за тази година.