35 324 души е проучила Държавна агенция „Национална сигурност“ през 2013 г. Агентите на службата за проучили 343 сделки и са 17 184 проверки на юридически лица.
Това се казва в годишния отчет за 2013 г. на ДАНС, установи проверка на BPost.bg.

Обработени са постъпилите 1 071 уведомления за съмнителни операции по Закона за мерките срещу изпирането на пари. Агентите са съставили 903 първоначални доклади и 168 допълнителни по сделки на обща стойност 270,2 млн. евро.

Образувани са 462 оперативни преписки. До правоохранителните органи са изпратени 309 оперативни преписки на обща стойност 339 549 311 евро.

Институцията, ръководена от Владимир Писанчев, се хвали, че през миналата година е приложила 10 656 разузнавателни способи и методи. Приложени са 893 специални разузнавателни средства по общо 1 091 искания . Съвместно с МВР, прокуратурата и чужди специални служби са осъществени 98 контраразузнавателни операции.

От търговските банки са получени уведомления за 104 893 операции в брой над 30 000 лв. На хартиен носител са получени 2 759 уведомления от задължени по Закона лица, които са въведени в електронен регистър. В ДАНС са получени и 689 сигнала за пренос на парични средства през граница - 531 за внос и 158 за износ.

Извършени са 48 проверки на място на задължени лица и са връчени 58 констативни протокола с 69 акта за установяване на административни нарушения. Извършен е предварителен анализ на 1 010 доклада за съмнителни операции . Проверени са и 781 физически и юридически лица.

Със заповед на министъра на финансите за срок от три работни дни са спрени 8 операции на стойност 544 880 евро. Материалите по оперативните преписки са предоставени по компетентност на съответната прокуратура.