Проект "Екорешения за по-добър свят" реализира ловешкото сдружение "Знание". Той е насочен към работа с деца и родители от село Румянцево, община Луковит, за да насърчи ангажираността по темата за ефективно използване на отпадъци и предотвратяване на замърсяването в селото. Идеята на изпълнителите на проекта - Сдружение "Знание" и ОУ "Христо Ботев" в село Румянцево, е чрез работата с учениците, освен формиране на еконавици у децата, да се въздейства и на родителите и на общността, съобщиха от Сдружението.
Планирани са работилници с деца от 3 до 7 клас, в които над 60 деца ще имат възможност да помислят и изпробват различни екорешения за селото или училището си. С помощта на родители и учители децата ще изработят прототипи на генерираните от тях идеи за пестене на енергия, ресурси, рециклиране или насърчаване на опазването на природата. 
Децата ще представят проблемите, възможните решения и ще се опитат да убедят възрастните да приемат предложенията им. 
Българските села, за съжаление, често са замърсени, с множество нерегламентирани сметища и отпадъци в центровете и около публичните сгради. Отчасти това се дължи на ниската екологична култура и неосъзнаване на проблема и важността на личния принос и пример, посочват от Сдружение "Знание". 
Проектът ще се осъществи благодарение на инициативата на "Лидл България" „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с Фондацията "Работилница за граждански инициативи" и Българския дарителски форум.
Както БТА съобщи, Сдружение "Знание" работи и по друг проект, насочен към децата и обучението им за правата на човека. Проектът "Знания за правата на човека" се изпълнява в партньорство с Националната асоциация на ресурсните учители в България. Финансирането е от фонд "Активни граждани", а стойността е над 83 хиляди евро.