Надзорният съвет на Националния осигурителен институт утвърди проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни средства в размер на 57 700 000 лв. за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите за април 2014 г.

Средствата ще бъдат за сметка от икономии на разходите и трансферите по централния бюджет на Република България за 2014 г., информират от НОИ.

Постановлението предвижда изплащане на еднократна допълнителна сума с диференциран размер към пенсиите за април 2014 г. на всички пенсионери. Предлага се 40 лева да получат пенсионерите, чиято пенсия или сборът от пенсиите заедно с добавките или компенсациите към тях е в размер до 150 лева, включително. Допълнителна сума от 30 лева ще получат пенсионерите с размер на пенсията от 150.01 лева до 251 лева включително За всички пенсионери с пенсия над 251 лева размерът на добавката е 20 лева.