Множество граждани се събраха пред Съдебната палата в София, за да покажат солидарност с всички, преживели или станали жертва на насилие, основано на пола. Организаторите от Феминистки мобилизации посочват, че събитието е и с цел да се покаже съпричастност с жените в Иран, които вече повече от два месеца се борят за правата, свободата и живота си. Те скандират "Няма да мълчим! Няма да търпим!"
Организаторите настояват да се създадат кризисни и консултативни центрове във всяка област на България, да се даде гласност на проблема и политиките за превенция на насилието.
Феминистки мобилизации искат още държавата да изпълнява и разшири поетия ангажимент за събирането и изготвянето на официална статистика за проблема с полово-базираното насилие, както и да се въведат задължителни часове по сексуално образование в училищната програма, които да действат като превантивна мярка срещу сексуален тормоз. Искаме приемането и въвеждането на пакет от мерки, които да гарантират човешките права и достойния живот на мигрантките, бежанките, жените от ромски и друг малцинствен произход, ЛБТИ+ жените, затворничките, жените с увреждания, секс работничките, жените със зависимости и непълнолетните майки, посочват още организаторите на проявата.
Създаване на национална информационна система и национален регистър за случаите на домашно насилие и по отношение на български граждани в чужбина, потърсили помощ и подкрепа, предвижда законопроект за промени в Закона за защита от домашното насилие, разработен в Министерството на правосъдието. Достъп до данните ще имат МВР, Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето и органите на съдебната власт. Това посочи днес служебният заместник-министър на правосъдието Юлия Ковачева по време на кръгла маса, посветена на насилието над жени, организирана от фондация "Асоциация Анимус".