Потребителското доверие сред италианците се засилва повече от очакваното през ноември, достигайки най-високото си ниво от три месеца, предимно заради подобряването на настоящите настроения сред потребителите, както и на очакванията им за бъдещето. Това показват най-новите данни на италианския статистически институт Истат (Istat), цитирани от ДПА.
Индексът на потребителското доверие в Италия се повиши значително през ноември - до 98,1 пункта спрямо 90,1 пункта през октомври. Икономистите прогнозираха индексът да се повиши значително по-малко - до 91 пункта.
Сред компонентите на потребителското доверие, икономическите очаквания на потребителите се подобриха рязко до 95,2 през ноември от 77,6 през октомври.
За същия период индексът, измерващ текущите потребителски настроения, се повиши до 99 пункта от 94,3 пункта, а индексът, отчитащ очакванията на потребителите за бъдещите перспективи, се подобри до 102,8 пункта от 88,8 пункта. 
Данните също така показват, че съставният индекс за доверието на ръководителите на предприятия се подобри за първи път от пет месеца през ноември, като се покачи до 106,4 пункта спрямо 104,7 пункта през октомври.
Увереността сред промишлените производители също се засили през ноември, като съответният индекс се повиши до 102,5 пункта в сравнение със 100,7 пункта през октомври. Очакванията бяха индексът да спадне до 99,6 пункта.
Индексът на доверие сред търговците на дребно се повиши до 112,2 пункта през ноември от 109 пункта през предходния месец, докато за същите месеци доверието в сектор строителство се понижи съответно до 151,9 пункта от 157,5 пункта през октомври.