Домашното насилие бе тема на междуинституционална среща в Търговище. В дискусията участваха служители на Областната дирекция на МВР, на "Асоциация Ная" и на Отдела за закрила на детето, съобщи говорителят на Дирекцията Ани Кръстева. 
В срещата участваха гл. инсп. Иван Александров, началник на сектор в отдел "Охранителна полиция" на дирекцията и областен координатор в ОДМВР - Търговище по въпросите, свързани с домашното насилие, и началникът на РУ-Търговище гл. инсп. Светлин Петев, както и и.д. началникът на отдел "Закрила на детето" при дирекция "Социално подпомагане" Мария Владимирова и експерти на "Асоциация Ная“, член на Алианса за защита от насилие, основано на пола, която вече 16 години работи за подкрепа на пострадалите от домашно насилие в областта.
Александров представи статистика за дейността на полицейските служители по противодействие на домашното насилие и подкрепа на пострадалите от него.  През 2020 г. те са работили по 4 случая, при които са постъпили данни за неизпълнение или нарушение на издадени от съда заповеди за защита от домашно насилие, през 2021 г. - по 10,  а от началото на август – по 4 случая. По тях са образувани досъдебни производства по чл. 296 от НК, а извършителите на акта на насилие са били задържани за до 24 ч.
Съставените от полицейски служители протоколи за предупреждение по чл. 65, ал. 2 от Закона за МВР са съответно: 26 през 2020 г., 41 – през 2021 г., и 30 – за първите осем месеца на 2022 г.
При постановена със съдебно решение мярка за защита "Отстраняване на извършителя от съвместно обитавано жилище" от страна на полицейските органи е осъществена процедурата в четири случая за 2020 г., в девет – за 2021 г., и в шест – от началото на 2022 г. до края на август.
Участниците в срещата изразиха подкрепа за инициативата на "Асоциация НАЯ“ тази година 16-те световни дни срещу насилието да бъдат отбелязани чрез кампанията "Бяла панделка" на 6 декември.  
Ани Кръстева допълни още, че ОДМВР-Търговище вече 16 години си партнира с "Асоциация Ная". Успешно са реализирани  няколко съвместни проекта. Един от тях - „Да спрем домашното насилие!“, през 2013 г. бе номинацията на МВР за участие в европейски конкурс за най-добър проект  по превенция на престъпността, организиран от Европейската мрежа по превенция на престъпността, и бе представен на проведена в Литва международна конференция, а по-късно - отличен с почетна грамота.