Прилагането на екологични практики в туризма обсъдиха служебният министър на околната среда и водите Росица Карамфилова и служебният министър на туризма Илин Димитров на работна среща днес в Министерството на околната среда и водите, съобщиха от ведомството. Сред разгледаните идеи бяха и подобряване на туристическата инфраструктура по устойчив начин и как повече хотели да въведат "зелени" инструменти.
Двамата се обединиха около идеята за туристическия сектор да се създадат условия, съобразени с постигането на екологосъобразни цели.
На срещата беше обсъдено провеждането на форум в широк формат, в който държавата и всеки бранш, свързан с предоставянето на туристически услуги, да обсъдят спецификите и да намерят начини за съвместни действия, така че да бъдат стимулирани процесите за въвеждането на "зелени" практики в бизнеса. Планира се в рамките на форума да бъдат очертани и параметрите на стратегически документ с конкретни мерки, които да бъдат предприети. Този план за действие ще трябва да послужи при организацията от страна на България, която е кандидат за домакин на 29-ата Конференция на страните по Конвенцията за изменение на климата, която ще се проведе в края на 2024 година. 
Министър Карамфилова отбеляза, че при организирането на конференцията е необходимо да се осигурят условия за провеждането й, спазвайки правилата за минимален отпечатък върху околната среда.
Министър Димитров се ангажира в най-кратки срокове да свика среща с бранша, за да се постави началото на съвместната работа по позиционирането на държавата ни като подходящ център за конференция от толкова високо равнище, осигурявайки условията за провеждането й в контекста на глобалната тема за изменението на климата.
Президентът Румен Радев представи кандидатурата на България за домакин на Конференцията на ООН за климата след две години в речта си пред 27-ата Конференция, която се проведе в Египет в началото на месеца. Трябва да обединим усилията си и да използваме времето, с което все още разполагаме, за да предотвратим най-лошите последствия от изменението на климата. Изменението на климата е глобална заплаха и може да бъде преодоляно само чрез глобален отговор, заяви в изказването си държавният глава.