Музеят на Акропола засилва обществената и възпитателната си роля, разширявайки дейностите към конкретни обществени групи, на първо време насочени към бежанци и мигранти, както и към възпитателни училища, като паралелно създава условия за опознаване на музея чрез училищните занятия, пише АНА-МПА.
Музеят е разработил специална програма за бежанците и мигрантите, с която хора с различни културни разбирания и опит се запознават с историята и културата на страната, в която са настанени. С помощта на различни подбрани експозиции участващите опознават Акропола и важните моменти от историята му, както и изкуството и хората, които са го създали, като разменят мнения и опит с археолозите, които ги развеждат из експонатите.
Програмата на музея предлага на възпитателните училища онлайн обиколки в музейните зали и най-важните им експозиции, като дава възможността на участващите да придобият нови преживявания, да развият чувството си за естетика и да обменят знания, мнения и въпроси.
Паралелно с това музеят на Акропола създаде в сайта си раздел „Музеят в училище“ с онлайн програми, които се предлагат на училища в отдалечените региони в Гърция, както и на училища в чужбина. Разделът се е обогатил и с цифрови приложения, които могат да бъдат използвани и в учебния час, за да стане по-атрактивен. 
Програмата е в помощ и на учителите, които имат възможност да намират информация за музейните експонати, която да послужи за учебни материали за Акропола и експонатите на музея. 
Всички програми са безплатни.