Спрямо миналата година приходите от нощувки през септември в област Търговище са с 131,5 процента повече. Те достигат 263 800 лева, съобщиха от Териториалното статистическо бюро – Северизток. 
През септември т.г. в област Търговище са функционирали 14 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 273, а на леглата - 525. Общата заетост на леглата е 21,6 на сто и в сравнение със същия месец на предходната година нараства със 7,6 процентни пункта, каза Боян Бончев, главен специалист в отдел "Статистически изследвания".
Общият брой на нощувките, регистрирани през септември, е 3405. Това е със 77,6 на сто повече в сравнение със същия месец на предходната година. Справка показва, че нощувките от чуждестранни туристи нарастват над три пъти, а при тези от български граждани с 40,9 на сто. С най-голям относителен дял на реализираните нощувки от чужденци в местата за настаняване в областта е Турция - 16,8 на сто, следват Италия - 9,5 на сто, Полша - 5,8 процента и Швейцария - 5,2 на сто.
Пренощувалите лица нарастват с 37,4 процента в сравнение със съответния месец на 2021 г. и достигат 1761.
Справка на БТА сочи, че три поредни месеца – юли, август и септември, най-голям е делът на нощувките, реализирани от граждани на Турция. И докато през юли те са били следвани от граждани на Израел – 12 на сто и Германия – 7,3 на сто, през август на второ място са гражданите на Германия – 12,9 процента и на Франция – 4,5 на сто.