Министърът на транспорта, комуникациите и благоустройството Янис Карусос обсъди с малтийския си колега Аарон Фаруджа сътрудничеството в областта на въздушната свързаност на двете островни държави, предаде за БТА кипърската агенция КНА.
Според съобщение на кипърското министерство на транспорта по време на срещата е обсъден напредъкът по плана на ЕС за намаляване на емисиите парникови газове с поне 55% до 2030 г. във връзка с въздушния транспорт. Договорено е сътрудничеството и координацията между двете страни да продължат, за да се запази постигнатото досега в полза на островните и периферните държави на ЕС.
И двамата министри са се съгласили, че целта е да се постигне възможно най-добър резултат в преговорите, които се водят в момента между Европейския парламент, председателството на ЕС и Европейската комисия. Целта на Кипър и на Малта е в законодателното предложение се запази разпоредбата за освобождаване за презареждане на въздухоплавателни средства за Кипър и Малта за летища, когато разстоянието между тях е по-малко от 1200 километра, предоставяне на 20 милиона безплатни квоти за емисии на парникови газове с опит за увеличаването им на 60 милиона за насърчаване на използването на устойчиви авиационни горива, за да покриват увеличението на разходите в сравнение с конвенционалните горива и по-специално за Кипър и Малта разпоредбата за покриване на 100% от разликата в цената между устойчивото авиационно гориво и конвенционалното гориво.
Сред обсъдените теми е и насърчаването на електромобилността, като двамата министри са споделили досегашния си опит от прилагането на стратегии за електромобилност.
(Новина, избрана от кипърската агенция КНА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)