Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание одобри законопроект за ратифициране на Международен договор (LOA) BU-D-SAD за "Придобиване на 8 нови самолета F-16C/D Block 70, боеприпаси, средства за обучение, средства за поддръжка, резервни части, първоначална поддръжка и обучение за Българските военновъздушни сили", както и на Международен договор (LOA) BU-P-LBC "Многофункционална система за разпределение на информация - Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) и свързана с нея поддръжка и оборудване".
Проктът беше подкрепен от 12 народни представители, а 7 бяха против.
След одобрението на договорите в парламента не се предвижда те да бъдат обнародвани в Държавен вестник.
С проекта държавата ще придобие 8 самолета Ф-16 Блок 70 за близо 1,3 млрд. долара, заедно с боеприпаси и обучение на екипажите и на наземния персонал. Плащането на машините, които се очаква да дойдат през 2027 г., е разсрочено за 10 години. Сумата не включва ДДС, мита и транспортни разходи.
Народният представител Румен Гечев изрази опасения, че в договорите не са описани ясно цените, задълженията и сроковете на доставка на самолетите от страна на САЩ.