ОАЕ бяха домакини на среща на Групата за стабилизиране на Глобалната коалиция срещу "Ислямска държава", председателствана от Султан Мохамед Ал Шамси, заместник-министър на външните работи и международното сътрудничество по въпросите на международното развитие, и проведена под съвместното ръководство на ОАЕ, Германия и САЩ, предаде информационната агенция на ОАЕ – УАМ за БТА. Срещата се проведе в централата на Дипломатическата академия "Ануар Гаргаш" в Абу Даби.
На срещата бяха дискутирани различни теми, свързани с подкрепа на стабилността в освободените от ИД райони в Сирия и Ирак, разширяване на финансовата помощ за бежанците и разселените лица в лагерите "Ал-Хол" и "Ал-Джадаа" и тяхното реинтегриране в обществото, предоставяне на здравни, образователни и други базови услуги, като например електроенергия, създаване на възможности за работа, както и насърчаване на продоволствената и водната сигурност.
Във встъпителната си реч Ал Шамси подчерта, че ОАЕ са решени да продължат участието си в международните усилия за постигане на стабилност в освободените от ИД райони. Той отбеляза, че през следващия период Глобалната коалиция срещу ИД има за цел да осигури успешното завръщане на разселените лица и бежанците в градове и села в освободените райони. Той също така заяви, че срещата е предоставила възможност за обмен на мнения, проучване на възможностите за по-нататъшно сътрудничество и увеличаване на усилията на коалицията за победа над ИД в дългосрочен план.