С 45 гласа "за" на днешното редовно заседание общинските съветници в Стара Загора одобриха предложение за изграждане на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“.
"Центърът за настаняване от семеен тип, който община Стара Загора ще разкрие, ще предостави възможност за пълноценен живот на пълнолетни лица с психични разстройства, които до момента са били настанени в различни институции. Услугата цели да осигури качество на живот, което не допуска социално изключване за потребителите от целевата група и гарантира предоставяне на индивидуална грижа и подкрепа, фокусирана върху постижими резултати", се посочва в мотивите на кмета Живко Тодоров, вносител на предложението.
Сред основните цели на екипа, който ще предоставя услугата, ще бъдат задоволяване на основните жизнени потребности на лицата, осигуряване на условия за ползване на консултативни и подкрепящи услуги, както и равнопоставено участие в живота на местната общност. Предвижда се центърът да бъде с капацитет 20 места.