Собствениците на пострадалите от наводнението в Карловско имоти могат да подават пълния набор документи за изплащане на определените суми от дарителската сметка на Община Карлово. Това съобщиха от пресцентъра на администрацията.
Документите ще се приемат от секретарите в кметствата на селата Каравелово, Богдан, Слатина, Христо Даново и Войнягово или в Информационния център на Община Карлово, всяка седмица от понеделник до четвъртък включително. В петъчните дни ще се извършва превод на сумите.
За получаване на определените средства от дарителската сметка собствениците трябва да представят попълнено заявление до кмета на Община Карлово. В него трябва да бъде посочен номер на банкова сметка и да бъдат приложени документи, сред които за собственост на имота. Ако собственикът е починал трябва да се представи удостоверение за наследници. Пълномощно е необходимо в случаи, когато собственикът на имот реши друго лице да получи дарението от негово име.
Бланки на заявлението и пълномощните могат да бъдат намерени в кметствата на селата или да се свалят от сайта на общината. Юристите на Община Карлово са на разположение на гражданите за консултации по всички възникнали въпроси, свързани с изплащането на даренията, посочиха от общината.
Общо 1 498 941 лева - 1 210 941 лева от дарителската сметка на общината и 288 000 лева от DMS кампанията, ще се преведат по сметките на пострадалите. Най-засегнатите деветима собственици на напълно разрушени и подлежащи на разрушаване жилища, без възможност за укрепване - в Каравелово, Богдан и Слатина, ще получат по 16 654 лева. На 15 домакинства с негодни за обитаване жилища, но подлежащи на ремонт, ще бъдат преведени по 7994 лева. На 188 семейства – тежко пострадали, с наводнен етаж и с унищожена покъщнина, се отпускат по 5660 лева, а на други 50 с наводнен етаж с леки щети - по 3297 лева.