Нов спортен комплекс ще бъде изграден в централния градски парк в Перник, съобщиха от местната община. Сега в имота са разположени спортно игрище в лошо състояние, обслужващ паркинг към него с компрометирана настилка, нефункциониращ басейн, амортизирани съблекални и санитарни помещения. Алеите са в лошо състояние, съществуващата растителност също – има сухи, пречупени и увредени дървета, озеленените площи са обрасли с храстова растителност, теренът е с денивелация, която не осигурява достъпна среда.  Предвижда се да бъде построен открит спортен комплекс с преместваемо сезонно покритие - въздушно поддържан балон. Към съоръжението ще бъде направен обслужващ паркинг с минимум 26 паркоместа и положена хоризонтална пътна маркировка. Инвестицията е на стойност 1 875 000 лева без ДДС.
Миналата година с решение на Общинския съвет бе прекратена концесията на плувния басейн в парка, поради неизпълнени ангажименти от страна на концесионера. Съгласно договора, който бе за 35-годишен период на експлоатация, градският плувен басейн е трябвало да бъде преустроен и модернизиран до 24 май 2002 г., което не е направено.
В новия комплекс ще могат да се упражняват спортовете тенис на корт, баскетбол, волейбол, бадминтон, футбол, тенис на маса, хандбал.