В сътрудничество с представители на успешни компании УНИЦЕФ в Босна и Херцеговина създаде Бизнес консултативен съвет (BAC), който ще действа като бизнес платформа в най-добрия интерес на всяко дете, предаде босненската агенция ФЕНА.
На първото заседание на съвета днес в Сараево беше решено, че съветът ще работи за безопасността и защитата на децата в онлайн и офлайн среда, психичното здраве и развитието на умения за плавен преход от образование към работната среда.
„Срещнахме се с партньори от частния сектор от ИТ индустрията, търговията на дребно, банковото дело и от други области и се съгласихме да съсредоточим сътрудничеството си върху няколко области, предимно образование, развиване на умения у децата и защита на психичното здраве на децата и младите хора, “ каза след срещата председателят на съвета и представител на УНИЦЕФ в Босна и Херцеговина Роунак Хан.
Членовете на съвета обсъдиха конкретни, устойчиви и отговорни инициативи, които трябва да доведат до подобряване на живота на децата.
(Тази информация се разпространява от БТА по договор с босненската агенция ФЕНА)