Дарение от над 600 тома с научна литература получи филиалът в Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“, съобщиха от учебното заведение.
Книгите са предоставени от наследниците на дългогодишния преподавател във Филиала проф. Иван Недев. Дарението включва българска и чуждестранна научна литература по езикознание, филологически речници и справочници.
От ръководството на учебното заведение са категорични, че дарението ще намери приложение в научната работа на преподавателите и в учебно-изследователската дейност на студентите.
Проф. д-р Иван Енев Недев е основател и дългогодишен ръководител на Катедрата по филологически науки към Филиала в Силистра на Русенския университет. Автор е на научни трудове в областта на съвременния български книжовен език, има многобройни публикации в периодични издания. Носител е на престижната награда „Будител“ за цялостен принос в духовното развитие на Община Силистра за 2017 година.