Комисията по земеделие, храни и гори не прие на първо четене промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Проектът с номер 48-254-01-55 е внесен от народния представител Христо Даскалов и група народни представители. Проектът беше подкрепен от 8 народни представители, един беше против, а 9 се въздържаха.