Процесът на модернизация на българските Въоръжени сили трябва да води до трансфер на технологии и индустриално сътрудничество, заяви президентът Румен Радев на среща на „Дондуков“ 2 с представители на международната асоциация АФСЕА, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
АФСЕА е неправителствена организация с идеална цел, обединяваща представители на държавни институции, бизнеса, научни организации и промишлеността и работи за създаването на среда за обмен на идеи и информация в процеса на изграждане на съвременни отбранителни способности и модернизация на въоръжените сили.
Президентът Радев отбеляза, че освен големите проекти за модернизация на Въоръжените сили, Българската армия очаква да бъдат осъществени и редица много по-малки като стойност, но значими като ефект проекти, необходими за изграждането на съвременни отбранителни способности. Той открои подобряването на взаимодействието между отделните видове Въоръжени сили и родове войски чрез свързването им в единно информационно пространство като важна стъпка в тази насока.   
На срещата беше подчертана възможността за много по-активно интегриране на българската отбранителна наука и индустрия в процеса на модернизация на Въоръжените сили, както и за осигуряване на финансиране от фонда на НАТО за отбранителни иновации – DIANA. Иновационният фонд на НАТО беше създаден след срещата на върха на НАТО през 2019 г. поради необходимостта Алиансът да се развива като съюз на държави, които заедно произвеждат и внедряват нови технологии, за да не се задълбочава съществуващото разделение на държави производители на отбранителни технологии и на страни-купувачи. 
В срещата днес участваха Ерик Щаудахер – генерален мениджър на АФСЕА Европа, Константин Зографов – президент на АФСЕА Секция „София“ и Симеон Краликов – почетен президент на АФСЕА Секция „София“. 
На срещата представителите на АФСЕА удостоиха държавния глава с грамота за неговата подкрепа за развиваната от организацията дейност. 
Асоциацията (AFCEA е абревиатура на Armed Forces Communications and Electronics Association) е създадена през 1946 г. в САЩ. Днес тя има над 140 секции, повече от 35000 индивидуални и 2000 колективни членове по целия свят, пише на сайта на асоциацията в интернет. Бюрото за Европа AFCEA-Europe функционира в Брюксел от 1982 г. и обхваща над 28 секции с над 4500 членове. Целта е  да осигури  в регионален и международен мащаб среда за обмен на идеи и информация за модернизация на въоръженията, техниката, електрониката, информационните и комуникационните технологии и създаване на условия за тяхното развитие и успешно внедряване в интерес на националната сигурност и други сфери на обществения живот.