Изложбата „Елате да живеем за нашите деца“ на Национален музей на образованието (НМО) бе представена в Министерството на образованието и науката.
Експозицията бе официално открита на 22 ноември от заместник-министъра на образованието и науката Мария Гайдарова, която каза: „Ние трябва да познаваме тази история, защото тя е извор на вдъхновение, гордост и мъдрост“. Тя подчерта ключовата роля на предучилищното образование в създаването на умения от най-ранна детска възраст, с които децата да растат спокойни, уверени и щастливи. Заместник-министър Гайдарова благодари на екипа на музея в Габрово и посочи, че от неговото наследство ще черпят знания и опит бъдещите образователни дейци, съобщават от НМО.
Мобилната изложба е подредена във фоайе „Ротонда“ на Министерството на образованието и науката.
Чрез богат снимков и документален материал от фонда на НМО изложбата представя в 24 табла исторически преглед на развитието на предучилищното образование в България от Възраждането до днес като част от цялостното развитие на образователната система, информира Любка Тинчева от Национален музей на образованието.
Изложбата е посветена на 140 години от създаването на първата детска градина в България, открита от Никола Живков в Свищов и 145 години от първото ръководство за предучилищно възпитание „Детинска мъдрост“. Снимковият материал обхваща периода от първите публикации по темата от времето на Възраждането и проследява пътя на развитие до днес.
В изложбата са показани оригинални материали и пособия от фонда на музея, които са използвани в работата с деца в детските градини. Музейният разказ дава информация за световните педагози Фридрих Фрьобел, Уилям Килпатрик, Овид Декроли, Мария Монтесори и техните постижения за усъвършенстването на детските предучилищни заведения. Важна роля за предучилищното възпитание у нас оказват видни български дейци като Драган Цанков, Никола Живков, проф. Шишманов, Пенка Касабова и други. 
На присъстващите бе показана и презентация за историята на предучилищното образование в България, създадена с материали от фонда на НМО. 
Изложбата ще гостува в МОН до 20 декември 2022 г. допълниха от музея на образованието.