Комисията по енергетика към Народното събрание отложи за другата седмица гласуването на две точки от днешния дневен ред. Основната причината за отлагането е отрицателното становище към предложенията от страна на Министерството на финансите, представители на което отсъстваха от заседанието на комисията.
Едната точка е законопроект за компенсиране на разходите на потребителите на моторни горива, № 48-254-01-63, внесен от Делян Добрев и група народни представители. Законопроектът е внесен на 11 ноември 2022 г.
Другата отложена точка е проект на решение за прилагане на дерогацията от 5.12.2022 г. с оглед намаляване цените на горивата на вътрешния пазар, с № 48-254-02-51, внесен от Кирил Петков и група народни представители на 7 ноември 2022 г.