Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП) извършва проверки по нарушения с дървесина в община Якоруда, съобщиха от предприятието. Във връзка с констатирано нарушение на 20 ноември, при което беше задържан автомобил, собственост на фирма "Диамант Рубин" ЕООД, в с. Конарско, община Якоруда, проверките от служители на ЮЗДП и Регионалната дирекция по горите в Благоевград за установяване произхода на отсечената дървесина продължават. По неофициална информация, задържаният тогава камион с около 20 куб. м. незаконно отсечена строителна дървесина е собственост на семейната фирма на кмета на село Конарско Ахмед Ахмед.
При последващи проверки също били констатирани и нови нарушения. В единия случай на дърводобивен обект, спечелен от същата фирма, са установени незаконно отсечени 27 дървета от бял бор, възлизащи на общо 28 куб. м. В съседен подотдел също е констатирана незаконна сеч. На 2-3 км от сечището комисията установява разтоварени на купчини на три места строителна дървесина от дървесен вид бял бор, без поставена контролна горска марка. По-късно е установено, че изоставената строителна дървесина е с обем от 43 куб.м.
Във връзка с установените нарушения, от ЮЗДП ще бъдат дадени указания на горското стопанство в Якоруда да прекрати едностранно сключения договор за продажба на дървесина с фирма "Диамант Рубин" ЕООД, съобщиха от ЮЗДП. Оттам уточниха, че при продължаващата полицейска акция със съдействието на служители от ЮЗДП и РДГ Благоевград в село Конарско, на 22 ноември в двора на жител на селото, са установени около 20 куб. метра иглолистни дърва за огрев, без документи за произход и поставена контролна горска марка. В хода на проверката е станало ясно, че служител на горското стопанство в Якоруда, в нарушение на Закона за горите и подзаконовата наредба, е издал електронен превозен билет на собственика на имота. От ЮЗДП посочиха, че на провинилия се служител ща бъде наложено строго дисциплинарно наказание.