Служебното правителство одобри проект на допълнително споразумение за изменение на договор между Министерството на здравеопазването и Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД - София за предоставяне на заем за погасяване на просрочени задължения на лечебното заведение, сключен в изпълнение на решение на Министерския съвет № 521 от 22 юли 2022 година. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. 
Университетска многопрофилна болница за активно лечение - „Александровска“ ЕАД - София е лечебно заведение със 100 % държавно участие в капитала, с предмет на дейност осъществяване на болнична помощ, като правата на държавата в него се упражняват от министъра на здравеопазването.
С решението ще бъде финализиран проектът за осигуряване на средства за погасяване на просрочени задължения на „Александровска“ ЕАД - София, което ще осигури ликвидни средства за осъществяване на оперативната му дейност и ще даде възможност на държавното лечебно заведение да договаря по-благоприятни търговски условия в бъдещ период.
На 13 октомври служебният министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев освободи директора на лечебното заведение д-р Атанас Атанасов, а като мотив бяха посочени влошените финансови показатели на болницата. До провеждане на конкурс за изпълнителен директор е назначен проф. д-р Атанас Йонков.