Министерството на земеделието и развитието на селските райони на Албания е насочило вниманието си към насърчаване и ангажиране на младите хора в селскостопанския сектор, предаде за БТА албанската агенция АТА.
По време на разговор с група млади хора в Елбасан, Централна Албания, директорът на Агенцията за развитие на селските райони и земеделието Еранда Синанай представи пред тях възможностите в селскостопанския сектор - неговото икономическото значение за националното стопанство, но и като източник на доходи за семействата.
„Целта на тази среща беше да информираме младите хора за възможностите, които предлага селскостопанският сектор [с оглед на] тяхната ориентация за бъдещето, както и да обсъдим възможностите да се възползват от безвъзмездната финансова помощ от Европейския съюз по националната програма ИПАРД, а и от други дарители”, каза тя.
Албания е страна с младо население, средната възраст е 37,6 години, а в селскостопанския сектор са наети голям дял от хората в трудоспособна възраст. Програмите за подпомагане предвиждат мерки, при които младите хора имат приоритет, като техните инвестиции получават по-висок процент подкрепа и предимство при оценката на проектите. Подобни информационни срещи са насочени към насърчаване на участието на младите хора в развитието на земеделски и селски бизнес с цел производство на продукти за вътрешния и външния пазар.
(Новина, избрана от албанската агенция АТА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)