Служителите на Държавната агенция "Технически операции“ да ползват лечебните заведения към Министерския съвет (МС), Министерство на отбраната и Министерство на вътрешните работи по реда на Закона за здравното осигуряване. Това предвижда приетото на първо четене допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства, внесено от Министерския съвет.
Целта е да се осигури здравна профилактика на служителите на Държавната агенция "Технически операции“ чрез създаването на разпоредба в Закона за специалните разузнавателни средства, която да регламентира медицинското им обслужване в съответните лечебни заведения.