ВиК - Силистра подмени за своя сметка водомерите на всички тридесет апартамента в жилищен блок в Дулово, съобщиха от дружеството.
Причината за това е, че в последните няколко месеца обитателите на сградата заплащат значително по-големи количества вода, от изразходените. Има отчетени загуби, но няма достъп до водомерите в необитаемите апартаменти. „Става въпрос за аварии, вследствие на които има течове. Водата от тях отива в канализацията и се отчита на общия водомер. Никой обаче не знае откъде идва и разходите се плащат от всички“, каза Тодоров.
За да анализира случая и за да намали загубите водоснабдителното дружество е сключило договор с консултант, който да направи анализ и да даде препоръки. 
Анализът ще е готов след месец. Ако експериментът се окаже успешен, той може да бъде приложен и в и в други сгради, където собствениците са подали сигнали за нередности.
Абонатите на ВиК-Силистра плащат една от най-високите цени в страната. От 1 август тази година един кубичен метър вода струва 5,035 лева. Една от причините за това са големите загуби по трасето. По данни на дружеството около 54% от отчетената вода не достига до крайните потребители.