Станишев мъмрил 11 депутати от БСП, че не подкрепят промяната.

Европа въвежда трети пол. Макар че докладът "Естела" за ранно полово обучение не беte приет при повторното гласуване в Европарламента на 10 декември 2013 г., на 4 февруари е приета резолюция в ЕП за правата на новия пол.
Създаването на трети пол има две подкатегории - транссексуални и интерсексуални хора, които имат права на мъжете и на жените. Траннсексуалните са хора, сменили оперативно своя пол. Интерсексуалните с вродени полови белези на мъж или на жена. Приетата резолюция дава картбланш за изготвяне на "пътна карта на ЕС срещу хомофобията и дискриминацията заради сексуалната ориентация и половата идентичност". Според резолюцията Еврокомисията трябва да ги включи в термина "пол" и да ги въведе в специална директива, която ще им гарантира равни възможности с мъжете и жените. Синдикатите ще са длъжни да ги защитават.

Предстои Еврокомисията и Световната здравна организация да да премахнат хомосексуалността от списъка на психическите разстройства. България и другите страни, които все още не са приели гей браковете ще бъдат "Насърчени" да обменят "добри практики с държавите", където това вече е факт. Ако директивата се приеме, хомодвойки, сключили брак в други страни от ЕС ще имат право да осиновяват деца и у нас. С тази резолюция ще се отпускат пари за обучение на полицаите, следствените служби, съдиите.

Преди седмици в нашия парламент беше внесено предложение за въвеждане на еврорезолюцията в Закона за защита на дискриминация, но то бе отхвърлено. Поне 11 депутати от БСП са били мъмрени от лидера си Сергей Станишев, че не подкрепят промяната, която според запознати, отваря врати за гей браковете, пише "Телеграф".

"Европарламентът признава наличието на дискриминационни практики с тази резолюция", обясни Моника Писанкънева, която следи правата на хората с различна полова ориентация. На друго мнение е Веселина Савова, която създаде инициативен комитет "За защита правата на християните". Тази резолюция отрича естествеия ред на нещата, твърди Савова. Според нея, тя "приравнаява сексуалната ориентация като определящ принцип, каквито са например расата и етносът. Противоестественото поведение се приема като ценност. С приемането на подобни резолюции на практика се предопределя в каква насока да се развива европейското законодателство, а оттам и законодателството на държавите членки," допълни тя.

Савова казва, че се въвежа терминът "сексуална ориентация" вместо "Сексуална ориентация съобразно естествената полова принадлежност. И започва законодателната защита на правата на този трети пол." Според нея целта е да се въведе "Сексуално малцинство", "Народ и "общност", след което започват да действат механизмите за защита на човешките права. Очаква се и становище на Светия синод.