Повече от 200 жители на община Шумен ползват услуги за осигуряване на патронажна грижа за възрастни и хора с увреждания по проект „Патронажна грижа плюс в община Шумен“. Изпълнението му се удължава с още шест месеца, съобщиха на пресконференция днес ръководителят на проекта Севелина Колева и работещата по него Айлин Ведат.
„Дейностите по проекта включват подпомагане на хората с увреждания и възрастните жители на общината, които са в невъзможност или в голямо затруднение да се справят с дейностите от ежедневния живот, които имат нужда от помощ и подкрепа от друго лице. Идеята на проекта е също тези хора да бъдат подпомогнати така, че да не изпадат в социална изолация. Освен подпомагането с домашни помощници, към проекта има и една надграждаща функция, която се осъществява от медицински сестри и психолози, оказващи съответно медицинска помощ и психологическа подкрепа, както и социални работници, които работят за превенция на социалната изолация, извършват административни услуги, включително изготвят документи от които имат нужда потребителите по проекта“, отбеляза Колева. 
„Нашият мултидисциплинарен екип оказва всякаква помощ в домовете на потребителите, като се започне от най-елементарните ежедневни битови дейности като почистване, пазаруване, заплащане на сметки със средства на потребителите. Това се извършва от домашните помощници. Социалните работници предоставят и административни услуги, сред които - подаването на документи в различни институции. Медицинските сестри съдействат за издаване на документи за ТЕЛК, посещават домовете на потребителите, за да следят техния здравен статус, когато се налага взимат кръвни проби, занасят ги в лабораториите и вземат резултатите, поддържат връзка със здравни специалисти и с личния лекар на потребителя на услугата, а когато е необходимо той се съпровожда до лечебно заведение. Психолозите оказват психологическа подкрепа. Мултидисциплинареният ни екип се старае всячески да помогне на потребителя според неговите индивидуални нужди“, каза на пресконференцията Айлин Ведат.
По проекта се обслужват 219 нуждаещи се от подобна подкрепа жители на общината, при капацитет 201 потребители. Екипът по проекта е от 23-ма човека, сред които 12 домашни помощници, три медицински сестри, двама психолози и още толкова социални работници, уточни Ведат. 
Проектът „Патронажна грижа плюс в община Шумен“ се осъществява с безвъзмездната финансова помощ на Европейския социален фонд. Изпълнението му започна на 23 ноември 2021 г. и приключва утре. Благодарение на управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ проектът се удължи с още половин година, до 24 май 2023 г. Стойността на двата етапа на проекта възлиза на над 1,7 млн. лева, от които над 570 000 лв. са за реализацията на втория му етап, отбеляза Севелина Колева.
Тя припомни, че дейностите по второто направление на проекта са насочени и за адаптиране на социалните услуги в условията на пандемията от COVID-19. По това направление са назначени 33 хигиенисти, които работят в институциите, предоставящи социални услуги. Средствата са предназначени за различни дейности с цел предотвратяване разпространението на COVID-19, сред които са поддържане на хигиената и извършване на дезинфекция, осигуряване на лични предпазни средства на работещите в социалните услуги и потребителите им, както и тестване за коронавирус. До момента от услугите в това направление са се възползвали над 700 потребители на социалните услуги на територията на община Шумен, както и служители, които ги предоставят, бе съобщено на пресконференцията.  
Услугите, които се предоставят по проекта, са безплатни и могат да бъдат заявени на телефони 0878261240 и 0884311078.