Производствените цени  в Германия са се понижили повече от очакваното през октомври, за да достигнат най-ниското си равнище от четири месеца. Това сочат данните на Федералната статистическа служба "Дестатитс" (Destatis), публикувани днес и цитирани от ДПА. 
Производствените цени са нараснали с 34,5 на сто на годишна основа, което обаче е по-бавен темп на растеж спрямо увеличението от 45,8 на сто през септември. Инфлацията в производствения сектор е и под прогнозираните от икономистите 41,5 на сто.
Общата инфлация през октомври се дължи в голяма степен на от скока с 85,6 на сто на енергийните цени на фона на по-високите разходи за природен газ и електричество.
Като се изключат цените на енергията, производствените цени са се повишили с 13,7 на сто на годишна основа и с 0,4 на сто на месечна основа през октомври. 
Сред другите компоненти на индекса на производствените цени котировките на междинните стоки са нараснали с 15,9 на сто, а тези на капиталовите стоки -  със 7,8 на сто.
Цените само за потребителските цени са регистрирали двуцифрен годишен растеж от 19 на сто. 
На месечна основа производствените цени са намалели с 4,2 на сто през октомври, преобръщайки скока от 2,3 на сто през септември. Цените са се понижили за първи път от май 2020 година.