Търговският баланс за септември е отрицателен в размер на 632,4 млн. евро при дефицит от 191,6 млн. евро за септември 2021 г., съобщава Българската народна банка.
За януари – септември 2022 г. търговският баланс е отрицателен в размер на повече от 2,8 млрд. евро (3,6 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт – БВП). За същия период на миналата година дефицитът е бил почти 1,57 млрд. евро (2,2 на сто от БВП).
Износът на стоки за септември е над 4,1 млрд. евро, като нараства с почти 1,1 млрд. евро (36,3 на сто) в сравнение с този за септември 2021 г. За януари – септември 2022 г. износът е повече от 35 млрд. евро (44,3 на сто от БВП), като нараства с близо 10 млрд. евро (39,7 на сто) в сравнение с този за същия период на 2021 г.
Вносът на стоки за септември 2022 г. наближава 4,8 млрд. евро, като нараства с повече от 1,5 млрд. евро (47,8 на сто) спрямо септември 2021 г. За януари – септември 2022 г. вносът е близо 38 млрд. евро (47,9 на сто от БВП), като нараства с 11,2 млрд. евро (42,1 на сто) спрямо същия период на 2021 г.
Салдото по услугите за септември е положително в размер на 429,9 млн. евро при положително салдо от 340,3 млн. евро за септември миналата година. За януари – септември 2022 г. салдото е положително в размер на повече от 4 млрд. евро (5,1 на сто от БВП) при положително салдо от близо 3,2 млрд. евро (4,4 на сто от БВП) за януари – септември 2021 г.
Текущата и капиталова сметка на страната за септември е отрицателна и възлиза на 529,6 млн. евро при дефицит от 9 млн. евро за септември 2021 г. За януари – септември 2022 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 284,7 млн. евро (0,4 на сто от БВП) при положително салдо от близо 1,1 млрд. евро (1,5 на сто от БВП) за януари – септември 2021 година.
За септември салдото по текущата сметка е отрицателно и възлиза на почти 458 млн. евро при отрицателно салдо от 31,5 млн. евро за септември 2021 г. За януари – септември 2022 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 770,2 млн. евро (един процент от БВП) при положително салдо от 503,6 млн. евро (0,7 на сто от БВП) за януари – септември 2021 г.
Капиталовата сметка на страната е отрицателна и възлиза на 71,7 млн. евро при положителна стойност от 22,6 млн. евро за септември 2021 г. За януари – септември 2022 г. капиталовата сметка е отрицателна – 485,5 млн. евро (0,6 на сто от БВП), при положителна стойност от почти 565 млн. евро (0,8 на сто от БВП) за януари – септември 2021 г.
Финансовата сметка за септември е положителна в размер на 73,2 млн. евро при положителна стойност от 35,7 млн. евро за септември миналата година. За януари – септември 2022 г. финансовата сметка е положителна и е над 2,8 млрд. евро (3,6 на сто от БВП), при положителна стойност от близо 4 млрд. евро (5,5 на сто от БВП) за същия период на 2021 г.