Външнотърговският баланс на Италия е бил на дефицит през септември, докато през септември 2021 г. бе на излишък. Това е в резултат на по-бързото нарастване на вноса в страната, отколкото на износа, показват данни на италианския Национален статистически институт (Istat), цитирани от ДПА.
Дефицитът по италианският търговски баланс през септември е бил 6,45 милиарда евро (6,7 милиарда долара) в сравнение с излишък от 1,44 милиарда евро през същия месец година по-рано. Това представлява свиване на търговския дефицит на Италия, тъй като през август страната отчете отрицателно външнотърговското салдо в размер на 9,51 милиарда евро.
Италианският износ през септември се е покачил с 21,6 на сто на годишна база, след като регистрира увеличение с 24,4 на сто през август. За същия период износът към страните от Европейския съюз е бил със 17,1 на сто повече, а износът към трети страни е скочил с 27,2 на сто.
Годишният ръст на вноса на стоки и услуги в Италия е бил 40,4 на сто през септември, което все пак е забавяне спрямо августовския ръст с 54,8 на сто.
На сезонно коригирана база износът се е разширил с 1,6 на сто през септември спрямо предходния месец, докато вносът е намалял с 1,7 на сто. В резултат на това търговският дефицит се е свил до 6,06 милиарда евро, от 7,89 милиарда евро през август.
Отново през септември данните показват, че цените на вноса са се повишили с 0,1 на сто на месечна база, докато на годишна база те са значително по-високи - с 20,3 на сто.