Излезе актуализираният списък на българските фирми регистрирани посредници за работа у нас и в чужбина. Както е известно, посредническата дейност се извършва въз основа на регистрация в Агенцията по заетостта /АЗ/ и след издаване на удостоверение от министъра на труда и социалната политика, като срокът му на действие е за пет години.  Към 1 ноември 2012 г. фирмите за трудово посредничество в страната са 309 (с 6 по-малко отколкото през октомври).  В Русе работят частните борси “Рускоминвест”ООД, “Прайз Трейд”ЕООД, “Перфекта Консултинг”ООД и “Персоннел Интернешънъл”ЕООД /с офис и в София/. Офиси в града имат също и други български фирми - софийските “Юзит Калърс България”ООД, “Консулта Рисорсинг България”ЕООД /“Джи Ай груп”ЕООД/, “Аналог 2009”ЕООД и “Интеграл Уърк енд Травъл” ООД и “Джи Ай груп”ЕООД /от октомври/, “Перфекта”ООД-Велико Търново. В гр.Бяла работи посредникът “Еуроп Уъркърс Интерим” ООД /”Балкана”ООД/.  В Разград действа офис на фирмата “Метропол”ООД, която е в с.Веселина, община Лозница.  В Силистра работи “Галекса Про”ЕООД.  Българските фирми, които към 1 ноември т.г. притежават удостоверения като регистрирани посредници за набиране на българи за работа в чужбина, са общо 289 (със 7 по-малко отколкото през октомври). От тях 15 са с регистрирани договори /един или повече/ за извършване на посредническа дейност:  Две са българските фирми, които посредничат за Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, и по една – за Кралство Норвегия и за Кралство Дания.  По две са частните борси за посредничество за Словения и за Латвия, а една  за Литва. За Чехия фирмите са 4.   По един са посредниците за работа в Германия, във Финландия, в Кипър и в Австрия.  Две са частните борси, които набират медицински специалисти – за Австрия и за Кувейт.  От общо регистрираните 76 частни борси като посредници при наемане на морски специалисти за кораби, плаващи под чужд флаг, 46 са с регистрирани договори за извършване на посредническа дейност. Сред тях са русенските “Агенция Лъки М”ЕООД /с договор/ и “Вип Шип”ООД, софийската “Юзит Калърс България”ООД /с офис и в Русе/.  Сред останалите регистрирани посредници за набиране на българи за работа зад граница русенски са “СЛО-62”ЕООД, “Вип Шип”ООД, “Булинвест-2012”ООД, „Момтрейд”ЕООД и “Персоннел Интернешънъл” /от октомври/. Свои представителства в Русе имат “Юзит Калърс България”ООД, “Интеграл Уърк енд Травъл”ООД и “Джи Ай груп”ЕООД /от октомври/. За чужбина посредници са още “Еуроп Уъркърс Интерим”ООД /”Балкана”ООД/-гр.Бяла, “Про.Контакт Сервиз”ООД /седалището на фирмата е в с.Новград, община Ценово, а офисът в София/, "Стравс България"ООД /с.Великденче, община Омуртаг, с офис в Търговище/, ”Мегаконтакт-България” ООД и “БГ Инс”ЕООД-Разград. В Разград с офис е “Метропол” ООД /седалището на фирмата е в с.Веселина, община Лозница/. За кои конкретни страни ще набират работна сила тези посредници ще стане ясно след като те регистрират в АЗ посреднически договор със съответен чужд работодател за набиране и предлагане на кандидати с определени професии. Актуализирания списък на регистрираните посреднически фирми - с номерата и датите на издадените удостоверения, адресите и телефоните им, всеки заинтересован може да намери във всяко бюро по труда в страната и в интернет страницата на АЗ /www.az.government.bg/. Там е публикувана и Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа /ДВ, бр.49/2003 г., изм. - ДВ, бр.52/2006 г., бр.22/2010 г., бр.88/2010 г. и бр.50/2011 г./.