Благодарение на усилията на ръководството на Държавен фонд "Земеделие" Европейската комисия възстанови на България сумата от 957 млн. лева в много кратки срокове, съобщиха от ДФЗ.

Парите са платени от ДФЗ на 30 януари 2014 г. по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) със средства от държавния бюджет. Така е спазен ангажиментът земеделците да получат първия транш по СЕПП до края на месец януари, а Европейската комисия възстанови сумата за месец.