Ще бъде укрепено коритото на река Маниш и бреговете й в пернишкия квартал "Църква", съобщиха от общината. За целта са заделени 373 205 лв. без ДДС. 
Вследствие на обилните валежи коритото на реката е силно ерозирало и набраздено. След моста на улиците "Крум Накев" и "Ленин" съществува стара корекция, направена аварийно преди 14 години. Участъкът, изграден от гладки стоманобетонни стени и дъно, е добро хидротехническо решение според специалисти и създава възможност за бързо преминаване на високите води. 
Водата се оттича бързо и безпроблемно, но само в укрепения участък. С висока скорост потокът преминава в следващия неукрепен и непочистен участък до устието на реката. Водата влачи непочистени клони, отпадъци, предмети и е крайно опасна и разрушителна, предупреждават от общината. Левият бряг е улично платно, десният е със застроени дворни терени от сгради.
Предвидено е пълно почистване на коритото на реката, както от затлачени дървесни и недървесни видове, така и от свлечени земни маси. След това участъкът ще бъде укрепен и ще се изгради стоманобетоново корито.