Във връзка с изпълнението на проекта на ВиК: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе, Етап II – Реконструкция на главни и второстепенни клонове“ Община Русе информира водачите на МПС и жителите на гр. Русе, че до 19.11.2022 г. включително се заема част от уличното платно на ул. „Рига“ в участъка от кръстовището с ул. „Будапеща“ до кръстовището с улицата, минаваща до бл. „София“ и бл. „Москва“ в посока ул. „Прага“ (гаражите).

Движението на МПС и превозните средства от обществения транспорт ще се осъществява със заобикаляне на препятствието.

Призовават се водачите на МПС да спазват стриктно временната организация на движение и поставените пътни знаци и табели.