Технически университет – Габрово организира информационен ден по проект "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии". Той се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, информират от университета в Габрово.
Събитието ще се проведе на 18 ноември от 16 часа в рамките на Международната научна конференция УНИТЕХ, която се организира от Технически университет - Габрово за двадесет и втора поредна година. Официалното откриване на научния форум ще се проведе на 18 ноември 2022 г. (петък) от 10.00 часа в конферентната зала на Библиотеката на Технически университет – Габрово.
Технически университет – Габрово (ТУ-Габрово) работи по проект за създаване на Център за компетентност, той е открит през 2020-та г. Университетът е водеща организация в съвместни инициативи между Софийски университет, Технически университет – Варна, Технически университет София с филиал в Пловдив и част от институтите на БАН. В Габрово реализираното звено е с 14 високотехнологични лаборатории, каза за БТА доц. Лиляна Русанова, заместник-ректор на Технически университет – Габрово. 
В лабораториите на Центъра вече се извършват изследвания предоставени от бизнеса. Учените от ТУ-Габрово разполагат с оборудване на световно ниво, като част от докторантите на университета разработват своите дисертационни трудове там. Мястото се използва ежедневно и от студентите за техните лабораторни занимания. Връзката между бизнеса и ТУ-Габрово е много по-видима с реализацията на дейностите в центъра, според доц. Русанова. 
Към момента са сключени 16 договора за изследвания в лабораториите на технологичния парк, като Центъра за компетентност е привлекателно място за водещи учени и изследователи от цял свят, допълниха още от Технически университет – Габрово.