Бюро по труда-Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново и Ветово/

1 кинезитерапевт, висше обр. по специалността
1 готвач и 1 помощник-готвач, основно/по-ниско обр. /по чл.55г от ЗНЗ – безработни за чиракуване/
1 шивачка на облекло, средно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
2 апаратчици пълначи – химическо производство, средно/основно обр., сезонна заетост
1 пресьор – хидравлична преса, средно специално обр., опит
1 офис сътрудник, средно обр., италиански език, компютърни умения
1 портиер, средно/основно обр., подходящо за военен пенсионер
1 багерист, средно/основно обр., правоспособност
1 бояджия на метални изделия – прахово покритие, основно обр., опит
4 продавачи консултанти на промишлени стоки, средно обр., сезонна заетост, работа в с.Кранево
10 оператори на дървообработващи машини, средно обр., опит
10 помощник-оператори в дървообработване, средно обр.
2 работници в производство на мека мебел, средно обр., опит
10 работници в мебелно производство, средно обр.
1 монтажник на корпусна мебел, обр., опит
2 оператори на парни и водогрейни съоръжения, основно/средно обр., правоспособност
2 електротехници, средно обр., опит
3 хигиенисти – производствени помещения, средно обр.
4 хигиенисти в търговски обект, средно/основно обр., опитът е предимство
1 работник в кухня, основно/средно обр., опит
1 готвач, средно обр., опит, работа в с.Божичен
1 сладкар, основно/средно обр., опит
1 работник в производство на тестени изделия, средно професионално обр. – обществено хранене/
зърнопреработване, опит, владеенето на румънски език е предимство
3 готвачи, средно професионално обр. или завършен курс, опит
1 майстор на закуски, средно обр., опит
1 работник в сладкарски цех, средно професионално обр./опит
1 помощник-готвач, средно професионално обр./завършен квалификационен курс
2 продавачи в закусвалня, средно обр., опит
8 сервитьори, средно/основно обр.
4 сервитьори, средно обр., английски и/или друг език, опит
2 бармани, средно обр., опит
1 главен готвач, 1 помощник готвач, основно/средно обр., опит, сезонна заетост
1 работник в кухня, основно/средно обр., опит
1 касиер в ресторант, средно обр. – икономическото е предимство, опит
2 рецепционисти в хотел, средно обр., английски език, компютърни умения
2 продавачи консултанти в магазин за хранителни стоки, средно обр.
1 координатор на проекти, висше обр. – английска филология, владеенето на испански език е предимство, компютърни умения
1 офис мениджър, средно/висше обр., френски език, владеенето и на английски език е предимство
1 монтажник на дограма, средно обр., опит /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
2 шивачи на изделия от кожа, срдено/основно обр., опит
1 работник - опаковка в шевно производство, основно обр.
5 шивачи в обувно производство, средно/основно обр., опит
2 технолози конструктори в шевно производство, средно обр.
1 сътрудник продажби в шевно производство, средно обр., немски език
1 ръководител на отдел технологичен и техници в шевно производство, средно/висше техническо обр., две години опит
1 оперативен счетоводител в шевно производство, средно/висше икономическо обр., работа със счетоводни програми, опит
2 технолози в шевно производство, средно/висше обр., 3 години стаж
1 продуктов мениджър в шевно производство, висше икономическо обр., немски/английски език, компютърни умения
1 програмист – софтуерни приложения, висше ИТ обр., познания по обектно ориентирано програмиране и база данни, 1 година стаж
10 финансови консултанти, средно обр.
1 технически секретар, средно обр., немски и турски език, компютърни умения
1 автомонтьор, средно обр., опит
1 автомонтьор в автодиагностичен пункт, основно/средно обр., опит
3 шофьори - международни превози, кат.Д+Е, средно обр., английски/немски език, опит
9 шофьори – международни превози, средно/основно обр., актуални документи, 3 години опит
11 шофьори – международни превози, кат.С+Е+АДР, основно/средно обр., опит в управлението на прицеп, стаж в страните от ЕС
3 леяри, средно техническо обр.
2 формовчици в леярна, основно/средно обр., предлага се обучение
1 заварчик в леярна, основно/средно обр., правоспособност, опит
35 работници – сглобяване на на дребни и фини детайли в производство на авточасти, средно обр.
1 специалист – комбиниране и прогнозна поддръжка, висше техническо обр., компютърни умения, две години опит
1 инженер - производство на авточасти, висше техническо обр., английски език, 3 години опит
15 мехатроници, средно/висше обр. – електротехника/автоматика, английски език, 2 години опит
15 машинни оператори - производство на авточасти, средно техническо обр. - машиностроене, опит
4 работници за механична обработка на тръби, средно техническо обр.
1 фрезист – машиностроене, средно техническо обр., опит
1 кранист на мостови кран, средно обр., правоспособност
1 мениджър на екип в направление „Поддръжка”, средно обр., английски и френски език, компютърни умения, квалификация в заваряването, хидравликата и механиката, 10 години опит като механик и заварчик и в поддръжката на машини за изработване на пясъчни сърца
Електронни и софтуерни инженери за работа в градовете София, Пловдив и Варна – с висше обр. или студенти в последните два курса на обучение, специалности – електроника, КСТ, информатика, физика, комуникационна техника и технологии, автоматика, информационна и управляваща техника; английски език, опит или познания по обектно ориентирано програмиране
1 бояджия на метални изделия, средно обр., 2 години опит
1 конструктор, висше обр. – машиностроене, немски език, компютърни умения, работа с AutoCAD и SolidWorks
10 работници – производство на филтри, средно обр.
1 медицинска сестра – частна зъболекарска практика, висше/полувисше обр., компютърни умения
3 медицински сестри в дом за възрастни хора с увреждания, висше/полувисше обр. по специалността
1 медицинска сестра – детски кабинет, висше медицинско обр. по специалността
1 медицинска сестра, висше медицинско обр. по специалността (за гр. Ветово)
2 санитари, средно/основно обр., трисменен режим на работа
1 лекар очни болести, висше медицинско обр. по специалността
2 лекари невролози, висше медицинско обр. по специалността
10 лекари анестезиолози, висше медицинско обр. по специалността
1 лекар – клинична лаборатория, висше медицинско обр. по специалността
3 лекари кардиолози, висше медицинско обр. по специалността
1 лекар гинеколог, висше медицинско обр. по специалността
1 лекар обща медицина – за спешно отделение, висше медицинско обр.
1 лекар – образна диагностика, висше медицинско обр. - рентгенология
2 лекари обща медицина, висше медицинско обр.
1 лекар детска хирургия, висше медицинско обр. по специалността
1 консултант продавач – медицинско оборудване за домашни условия, средно обр., компютърни умения
1 инженер по индустриални машини, системи, селскостопански машини и кари, висше техническо обр., работа с AutoCAD и Solid Works
1 техник по поддръжка на машини, средно техническо обр., владеенето на английски език е предимство, опит
2 оператори на машина с ЦПУ, средно специално обр., опит
2 работници – производство на изделия от стъклопласт, основно обр.
1 шлосер заварчик, средно специално обр., правоспособност за огняр ІІ степен, стаж от 2 до 5 години
1 настройчик на ексцентър преса, средно техническо обр., опит
1 оператор на металорежещи машини, средно специално обр., опитът е предимство
1 технолог, висше обр. – технология на машиностроенето/химия, компютърни умения, 2 години стаж
1 спомагателен работник – производство на кожени изделия, основно/средно обр., опит
1 машинен оператор – автомат за илици и копчета, средно обр., компютърни умения
2 опаковачи в шевно производство, средно/основно обр., опит
2 технолози в шевно производство, средно специално обр.
1 моделиер конструктор в шевно производство, средно специално обр., компютърни умения
1 крояч – на банциг, в шевно производство, средно специално обр.
1 организатор на шевно производство, висше обр., английски/немски/френски език, 3 години опит
8 шивачки, основно обр. (за гр.Ветово)
1 сортировач в шевно производство, средно обр., опит
2 секционни майстори в чорапно производство, средно техническо обр., предлага се обучение
2 оператори на права машина - шевно производство, основно/средно обр., опит
11 ръчници в шевно производство, основно/средно обр., опит
6 шивачи в производство на трикотаж, осн./средно обр., опит
4 работници на плетачна машина, средно/основно образование, може и за обучение
6 бригадири в шевно производство, средно обр., опит
8 ОТКК в шевно производство, средно обр., може и за обучение
3 кроячи, средно обр., опит
24 гладачи в шевно производство, средно/основно обр., опит, за някои от местата се предлага обучение
158 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

1 счетоводител, висше икономическо обр. - счетоводство и контрол, на 4 часа (за с. Новград)
1 горски стражар, средно професионално обр. – помощник-лесовъд (за гр.Две могили)
2 учители в детска градина, висше обр. по специалността (за с.Ценово)
1 психолог – център за настаняване от семеен тип, на 4 часа, висше обр. по специалността (за гр.Две могили)
1 психиатър – център за настаняване от семеен тип, висше обр. по специалността (за гр.Две могили)

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.