Интерпретация на теми от фолклора и етноложки елементи представят трима художници от Република Северна Македония в изложба в София. Берат Бекири, Астрит Реджепи и Илбер Даути откриват експозицията си „Изкуството като трансформирана реалност“ днес, съобщават организаторите.
Графични произведения на авторите са подредени в Културно-информационния център на Република Северна Македония.
Берат Бекири е роден през 1992 г. Завършил е гимназиално образование в Средното общинско училище „Кирил Пейчинович“ в Тетово през 2011 г. Обучението си е продължил в Тетовския университет, във Факултета по изкуства, специалност „Графика“, в класовете на Хайруш Исени и проф. Нафи Яшари. Негови произведения са представяни на самостоятелни и колективни изложби в Тетово, Истанбул, Тирана, Прищина, Струга, Скопие и Куманово.
Астрит Реджепи е роден през 1991 г. в Тетово. Завършил е гимназиално образование в Средното общинско училище „Кирил Пейчинович“, след което е учил в Тетовския университет, във Факултета по изкуства, специалност „Графика“, в класа на проф. Нафи Яшари. Самостоятелни изложби е имал в Тетово и Истанбул. Участвал е и в групови експозиции в градовете Тетово, Тирана, Прищина, Струга, Скопие и Куманово.
Улбер Даути е роден през 1989 г. в Тетово. Завършил е Средното общинско училище „Кирил Пейчинович“. Продължил е обучението си в Тетовския университет, във Факултета по изкуства, специалност „Графика“, в класа на Хайруш Исени. Негови творби са показвани на самостоятелни и колективни изложби в Тетово, Истанбул, Тирана, Прищина, Струга, Скопие и Куманово. / ГН