Бюро по труда-Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново и Ветово/

1 помощник-директор по административно-стопански дейности, висше обр., компютърни умения, опит
2 инструктори преподаватели на водачи на МПС, висше обр. по специалността
5 работници в производство на изделия от стъклопласт, основно/средно обр.
1 стругаро-фрезист, основно/средно обр., опит
1 учител по финанси и статистика, висше обр. по специалността, опит
1 учител по английски език, висше филологическо обр., опит
1 електрокарист, основно/средно обр., правоспособност, опит
1 опаковач на закуски, основно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 продавач консултант и 1 аниматор в магазин за карнавални стоки, средно/висше обр.
1 манипулант в промишленост, средно техническо обр.
1 агроном, висше/полувисше аграрно обр., 2 години опит
2 майстори на закуски, основно/средно обр., опит
4 охранители – невъоръжена охрана, основно/средно обр., опит
1 чистач на офиси и производствени помещения, поддръжка на тревни площи, основно/средно обр., опит
3 монтажници на готови изделия – машиностроене, средно обр.
10 заварчици /електрозаваряване, с оксижен и аргон/ и 10 монтажници /корпусници/, средно/основно обр., правоспособност, мин. 7 години стаж
1 манипулант – производство на щори, средно специално обр.
1 каменар, средно специално обр., опит
1 общ работник в чорапно производство, основно/средно обр.
1 машинен оператор – кроене с електронна машина, средно/висше техническо обр., 5 години опит
1 хигиенист, основно/начално обр., за гр.Сеново /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 шивач, средно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 производител на мебели, основно/средно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 касиер, средно обр. /по чл.55в от ЗНЗ – продължително безработни/
1 шивач на облекла, основно/средно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 крояч на кожени изделия, средно обр., може и за обучение
2 шофьори на товарен автомобил – вътрешни превози, кат.Д+Е, средно обр.
2 водачи на селскостопански машини, кат. С, средно обр., с умения на заварчици
66 международни шофьори, кат.С/С+Е, основно/средно обр., опит
1 заварчик шлосер – заваряване с СО и електрожен, средно/основно обр., опит
1 уеб разработчик, висше обр. - КСТ, владеенето на английски или руски език е предимство, 6 месеца опит
1 фрезист, основно/средно обр., опит
1 мехатроник, средно обр., опит
1 стругар, основно/средно обр., опит
6 сервитьори, средно обр.
1 барман, средно обр., шофьор кат.В, 1 година стаж
5 бармани, 5 сервитьори, 5 готвачи, средно обр., опит, сезонна заетост, работа в гр.Обзор
3 мебелисти и 2 помощник-тапицери, средно обр., опит
1 оператор на кантослепваща машина и 1 помощник-кантировач, средно обр., опит
1 оператор на форматоразкройващ циркуляр и 1 помощник-разкройчик, средно обр., опит
1 главен енергетик, висше техническо обр. по специалността, пета квалиф.група, 3 години стаж
4 машинни оператори – производство на биогорива, средно обр., 1 година опит
1 мениджър развитие, висше обр., компютърни умения, шофьор кат.В /да има личен автомобил/, опит, на граждански договор
1 кредитен консултант, средно обр., компютърни умения, на граждански договор
10 работници - сглобяване на детайли за автомобилна промишленост, средно обр., опитът е предимство
1 настройчик на металорежещи машини с ЦПУ, средно техническо обр., опит
2 настройчици на металорежещи машини с ЦПУ, висше техническо обр., опит
3 кофражисти, основно/средно обр., стаж 5 години
1 стругар – струг с ЦПУ, основно/средно обр., опит
1 леяр формовчик, основно/средно обр.
2 електротехници, средно обр., опит
1 механик, средно обр.
1 шмиргелист, основно/средно обр.
1 шлосер, основно/средно обр.
1 кранист, основно обр., правоспособност
2 сервитьори, средно обр., опит, английски/друг западен език
2 оператори на металорежещи машини с ЦПУ, средно обр., опитът е предимство
1 контрольор калибровчик – машиностроене, висше техническо обр.
3 сладкари, средно професионално обр.
1 работник в производство на тестени изделия, средно специално обр. или опит
13 заварчици СО, средно/основно обр., опит
1 учител по практическо обучение, висше обр. – технология на мазнини и козметика, английски език, компютърни умения
1 инженер – методология на поддръжката, висше техническо обр., английски език, компютърни умения, една година опит
1 инженер – инструментална екипировка, висше техническо обр., английски език, компютърни умения, една година опит
10 машинни оператори – геометрични и оптични измервания, средно обр., компютърни умения
1 шлосер матричар - производство на авточасти, средно специално обр. опит
1 инженер технолог, висше обр. – технология на материалите/топла обработка на металите, английски език, компютърни умения, опитът е предимство
1 техник механик на машини с ЦПУ, средно техническо обр., 2 години опит
1 инженер конструктор – производство на затворени съдове, висше техническо обр., компютърни умения – работа с SolidWorks и AutoCAD
40 камериери, основно/средно обр., сезонна заетост, работа в гр.Обзор
1 технически сътрудник, средно/висше обр., френски език
1 инкубаторист – птицевъдство, средно специално обр., опит, подходящо за жена
1 валутен касиер, средно/висше обр., компютърни умения, чужд език, стаж над 5 години
2 електромонтьори, средно техническо обр., опит
2 шофьори на тежкотоварен автомобил, кат.Д+Е, средно обр., владеенето на немски/руски език е предимство
2 механици на тежкотоварни автомобили, шофьори кат.В,С, средно обр., владеенето на немски/руски език е предимство, 1 година стаж
1 мотокарист, средно обр., правоспособност
1 оператор на струг с ЦПУ, средно обр., опит
2 работници – повърхностна обработка на дърво, средно специално обр.
2 машинни оператори в мебелно производство, средно обр., 2 години стаж
1 конструктор на мека мебел, средно специално обр., опит
3 дърводелци, средно/висше обр., владеенето на немски или руски език е предимство, 1 година опит
2 конструктори – дървообработване, висше инженерно обр., владеенето на немски или руски език е предимство, компютърни умения – работа с SolidWorks, PhotoShop и AutoCAD
1 дърводелец за поддръжка на оборудване, основно/средно обр., опит
1 разкройчик, 1 оператор на пробивна машина, 3 монтажници на корпусна мебел, средно обр., опит
16 медицински сестри – детска хирургия, вътрешно отделение, съдова хирургия, очно отделение, пластична и естетична хирургия, анестезиология, висше обр. по специалността
2 медицински лаборанти, висше обр. по специалността
2 лекари кардиолози, висше медицинско обр.
2 лекари нервни болести, висше медицинско обр.
2 лекари очни болести, висше медицинско обр.
5 лекари анестезиолози, висше медицинско обр.
3 лекари образна диагностика, висше медицинско обр.
2 лекари спешно отделение, висше медицинско обр.
2 строителни работници за полагане на фаянс, основно/средно обр., опит
15 машинни оператори за производство на санитарни изделия, средно обр.
1 офис асистент с немски език, висше обр., английски език, чешкият език е предимство; компютърни умения, 5 години опит
1 инженер производство, висше техническо обр., немски/английски език, компютърни умения, опит със системи за производство и качество
1 ръководител на производство, висше техническо обр., немски/английски език, компютърни умения, опит със системи за производство и качество
1 началник на смяна, висше/средно техническо обр., владеенето на английски/немски език е предимство, мин. 3 години ръководен опит
1 инженер по качество на продукцията, висше/средно техническо обр., немски/английски език, компютърни умения, опит в производственна фирма
10 машинни оператори – производство на авточасти, средно обр., местата са подходящи за мъже
2 мехатроници, средно/висше обр. – електротехничека/автоматика, английски език, 2 години опит
1 шивач, 2 спомагателни работници и 1 гладач, основно/средно обр., опит, подходящо за трудоустроени лица
1 технолог нормировчик в шевно производство, средно обр., опит
3 чистачи – шевно производство, основно обр.
1 моделиер конструктор на облекла, средно специално обр.
2 кроячи – банциг, в шевно производство, средно обр.
1 технолог, 1 бригадир, 1 организатор производство – шивашка промишленост, средно обр., 3 години стаж
1 накатвач – шевно производство, средно обр.
1 плетач на чорапи, основно/средно обр.
10 опаковачи в чорапно производство, средно обр.
1 техник на шевни машини – шивашка промишленост, средно техническо обр., шофьор кат.В, опит
4 окачествители на облекла, средно обр., опит
6 оператори на оверлог машина – шевно производство, средно обр., опит
1 крояч на кожени изделия, основно/средно обр., опит
3 кроячи в шевно производство,  средно обр., опит
5 оператори на кетел машини, 4 ръчници в шевно производство, основно/средно обр., опитът е предимство
25 оператори на шевна машина, средно/основно обр., фирмата предлага обучение
1 оператор на машини за шиене на копчета, средно обр., опит
12 спомагателни работници в шевно производство, средно обр.
4 технолози в шевно производство, средно/висше обр., стаж
5 работници на плетачна машина, средно/основно образование, може и за обучение
22 гладачи в шевно производство, средно/основно обр., опит, за някои от местата се предлага обучение
116 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

1 моделиер, изделия и шаблони от дърво, висше техническо обр. /за гр.Бяла/
2 кредитни консултанти, средно обр. /за гр.Две могили и за гр.Бяла/
10 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/
1 машинен операторо, шиене, основно обр. /за гр.Две могили/

**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.