ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− РУСЕ“

Съобщение относно нарушаване на нормалното водоподаване във връзка с извършване на дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че поради предстоящо подвързване на новоизградени водопроводи в гр. Русе на 10.11.2022 г. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по следните улици:

• ул. „Студен кладенец“ и ул. „Мермер камък“ в часовия интервал от 8:00 до 17:00 ч.;

• ул. „Индже войвода“ в участъка от ул. „Димитър Талев“ до ул. „Ахтопол“, ул. „Ахтопол“, ул. „Карлово“, ул. „Грудово“, ул. „Ардино“, ул. „Върбица“ в участъка от ул. „Дора Габе“ до ул. „Ивайловград“, ул. „Ивайловград“ в участъка от ул. „Враца“ до ул. „Грудово“, както и по ул. „Враца“ в часовия интервал от 8:30 до 16:30 ч.;

• ул. „Муткурова“ в участъка от ул. „Александровска“ до ул. „Петко Д. Петков“ и ул. „Петко Каравелов“ в участъка от ул. „Муткурова“ до бул. „Цар Освободител“ в часовия интервал от 8:30 до 17:00 ч.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе


Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“