Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Стара Загора продължава да извършва засилен контрол върху качеството на питейната вода в града, съобщиха от пресцентъра на институцията. На 1 ноември служители на РЗИ са извършили пробонабиране от пет пункта в Стара Загора, разположени в четири различни зони за водоснабдяване в града.
Резултатите от направения анализ не са показали отклонения от изискванията, съгласно Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, допълват от РЗИ.
Както БТА писа от началото на месец октомври РЗИ осъществява засилен контрол върху качеството на питейната вода в Стара Загора във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по водоснабдителната мрежа на територията на Стара Загора по проект, изпълнява от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД. Проектът предвижда подмяна на над 40 километра водопроводна мрежа и реконструкция на близо 17 километра от канализационната мрежа в град Стара Загора. Предвижда се обособяване на общо 14 водомерни зони в централните квартали на града, в които ще се измерва подадената и консумираната вода, ще се следят дебит и налягане. Целта е разтоварване на мрежата и предпазването ѝ от препълване при интензивни дъждове.
Проектът ще се реализира до края на 2023 г. в градовете Стара Загора, Казанлък, Чирпан и Раднево. Общата му стойност е близо 122 млн. лева и е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне.