Числата от 20-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 45, 7, 5, 47, 32, 28.

II теглене: 18, 28, 15, 10, 48, 26.

---------------------

6 от 42

I теглене: 12, 17, 11, 16, 38, 19.

---------------------

5 от 35

I теглене: 28, 24, 31, 18, 16.

II теглене: 27, 30, 17, 32, 35.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 6, 9, 1.

Печеливши цифри: 8, 5, 2.