Жалбите срещу банките и частните съдебни изпълнители зачестяват драстично, алармират от гражданското движение ДНЕС.  Най-голяма част от хората, около 60 на сто, се жалват от естествените монополи и мобилните оператори, като най-значителен дял от тях, около 40 на сто, са срещу топлофикациите, обясни Димитър Илчев от неправителствената организация:

27 процента са срещу мобилните оператори, 21 срещу електроразпределителните дружества и 12 срещу "ВиК". В приемните идват граждани с различни проблеми, а от останалите 40 процента най-голям дял са тези с имотни проблеми - около 27 процента, трудово-правни - 13, проблеми с банки и застрахователни дружества около 12 процента, като също така не малко жалби постъпват и срещу НОИ и Здравната каса, интернет и кабелни оператори и други.